Verankering van kozijnen

De verankeringen moeten tussen 150 en 200 mm vanuit de binnenhoeken van het element zijn aangebracht. De onderlinge afstand van deze bevestigingspunten mag niet meer bedragen dan 600 mm.

Verder dienen de verankeringen te worden aangebracht op 150 en 200 mm vanuit de binnenhoeken van de aansluiting van tussenstijlen en regels. Ter plaatse van de scharnieren moet de puntlast op het bouwkundig kader worden overgebracht, rekening houdend met de minimumafstand van 150 mm uit de hoeken of tussenstijlen/regels.