Binnendeuren

KC-binnendeuren worden gefreesd uit Medium Density Fibreboard. MDF is een plaatmateriaal dat ontstaat door, kleine verlijmde houtsnippers onder druk en warmte samen te persen. MDF is uitstekend machinaal te bewerken en heeft een absoluut glad oppervlak.

De voordelen van MDF binnendeuren:

 • Een deur uit één stuk, geen last van losscheurende verf bij de panelen.
 • Geen verlijmde panelen, de deur blijft recht.
 • Prima te bewerken en te schilderen.
 • Dikte 38 mm.
 • Snelle levering.

Schilderadvies

Binnendeuren worden onbehandeld geleverd of met een witte grondlak. KC deuren zijn geschikt om af te lakken met zowel alkydlak als acryllak. Behandeling: De deur reinigen en ontvetten met Universol van Sikkens (of gelijkwaardig). Opschuren met schuurpapier met minimaal korrel 220-240, bij voorkeur met softpads 3M fine. Dusdanig schuren dat de toplaag ruw aanvoelt. Zodoende wordt een goede hechting gegarandeerd. Oppervlakten stofvrij maken met een droge doek of zachte borstel. Het afkitten van panelen en/of hoekverbindingen is niet noodzakelijk. Schilder de profielen, randen, hoekverbindingen, glaslatten (aan alle zijden!) eerst met een kwast. De deur daarna minimaal tweemaal aflakken. Tussendoor de laklaag opschuren met een schuurspons of schuurpapier 240.

KC binnendeuren dienen binnen 8 dagen na levering volledig en aan alle zijden en in alle boringen en frezingen afgewerkt te zijn. Deuren niet schilderen bij een ruimteluchtvochtigheid boven de 85%, bij temperaturen beneden de 8º C of in de volle zon.

 • Hangzijde 2 mm
 • Sluitzijde 3 mm
 • Bovenzijde 2 mm
 • Onderzijde 10 mm

Soms moet u een deur pas maken: Voor het schaven kunt u het beste een rijschaaf of een elektrische schaaf gebruiken.

Bepaal het aantal scharnieren aan de hand van het gewicht van de deur. Voor zwaardere deuren moeten er minimaal drie scharnieren gebruikt worden. Indien u gebruik maakt van een bestaand kozijn, kunt u bij het plaatsen van de nieuwe scharnieren de oude inkepingen gebruiken. Het is belangrijk dat u de inkepingen, die in de deur gemaakt zijn, ook met verf afwerkt. De schroefgaten voor de schroeven om deze scharnieren mee vast te zetten moeten voorgeboord tzijn. Er moeten voorzieningen getroffen worden om te voorkomen dat de deur overmatig kan worden belast.

Opslag

Nog niet verwerkte deuren kunnen het beste liggend in het verpakkingsmateriaal opgeslagen worden, of af te dekken met een plaat (hout materiaal) om kromming te voorkomen.Leg nooit de deur op de grond zonder onderplaat of balkjes.

Glas

 • Glas plaatsen nadat de deur is afgehangen.
 • Deur uit het kozijn nemen.
 • Leg de deur horizontaal en verwijder de glaslatten uit de deur.
 • Breng celband of beglazingskit aan in de glassponning.
 • Plaats het glas
 • Zet de glaslatten weer vast met kleine spijkers en verwijder de overtollige beglazingskit.

Deurafmetingen

Een nationale beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld door certificeringinstelling SKH (Stichting Keuringsbureau Hout) en het KIWA. De richtlijn geeft een basis voor productcertificatie voor o.a. het KOMO-certificaat. De certificeringinstellingen moeten zich daarbij baseren op de Nederlandse Norm die door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) is vastgelegd. Met betrekking tot deurafmetingen is dat de NEN 3408 normering. Deze norm geeft de maten aan voor binnendeuren. Al onze deuren zijn geschikt voor toepassing in de gangbare binnendeurkozijen in zowel hout als staal.

Kromming

Kromming is de vervorming van de deur in lengte en/of breedte, loodrecht op het vlak van de deur gemeten. M.b.v. een metalen dan wel houten, perfect rechte, lat die minimaal dezelfde lengte heeft als de deur, kan de mate van kromming gemeten worden. De deur wordt ingehangen, iets geopende toestand gemeten door de lat ongeveer 20 mm vanaf de sluitzijde op de deur te houden. Middels en 0,1 mm nauwkeurig meetinstrument (zoals een schuifmaat) kan de kromming op het maximale punt gemeten worden.

Scheluwte

Scheluwte is de mate van uitbuiging van de deur waarbij één hoek van de deur niet ligt in het vlak dat wordt gevormd door de overige drie hoeken. Kort gezegd; één van de 4 hoeken vertoont een buiging. Voor de meting kan dezelfde lat gebruikt worden als aangegeven bij kromming met dien verstande dat de gebogen hoek gemeten wordt.

Vormtoleranties deurblad

In de normeringen zijn enkel toleranties vastgelegd voor kromming of scheluwte m.b.t. vlakke deuren. Voor paneel- en/of stijldeuren zijn geen normeringen vastgelegd en wordt een norm gehanteerd die vanuit de buitendeurnormeringen komt. Dit houdt in dat de volgende toleranties voor stijl- en paneeldeuren gelden:

Omschrijving Tolerantie

 • Nominale dikte van het deurblad 0 en -2 mm
 • Van het deurblad (hoogte en breedte) +/-1 mm
 • Kromming loodrecht op het deurvlak Max. 8 mm (9,6 mm)
 • Uitbuiging van het deurblad Uit het vlak (scheluwte) Max. 8 mm (9,6 mm)
 • (bij tolerantie staan tussen haakjes de toleranties voor 231,5 deuren)

Garantie & Controle

Onder garantie geleverde deuren dienen onder redelijkerwijs te voorziene omstandigheden deugdelijk en bruikbaar te zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. De garantie heeft uitsluitend betrekking op hinderlijke gebreken ten gevolge van materiaal, constructie of vervormingsfouten. Constructiewijzigingen die door de klant zelf zijn uitgevoerd vallen buiten de garantie. Te denken valt hierbij aan het verwijderen van de roedeverdeling in de glasdeuren. De garantietermijn van de deuren gaat in op de dag van levering. Indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan heeft u de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

Garantietermijn

5 jaar volledige garantie op de KC deuren.